Rudolf Steiner College

Beroepsoriëntatie

Omschrijving

Op het Rudolf Steiner College in Rotterdam verzorgden we voor havo-4 leerlingen een vierdaagse training in het kader van beroepsoriëntatie. Leerlingen leerden zichzelf en elkaar beter kennen, kregen meer zicht op hun kwaliteiten en valkuilen en op het beroepenveld dat hen aanspreekt. De training past binnen loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB). De mentor van de klas zei na afloop: ‘Wat jullie in vier dagen bereikt hebben met een aantal leerlingen is mij in twee jaar nooit gelukt.’