Teambuilding

fanatiek_header  loopbaan_manmetcamera loopbaan_europa handenbijelkaar_header

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor: kwaliteitsverbetering van de organisatie zelf, verbetering van communicatie/ samenwerking van teams, werknemers die in een verandertraject zitten, werknemers die meer uit zichzelf willen halen.

Wat leren deelnemers?
Voorafgaand aan de training beslissen we in overleg met de klant welke thema’s aan bod komen. Denk aan ontwikkeling van autonomie en ondernemerschap, kwaliteit en klantgerichtheid, eigenwaarden; kwaliteiten en valkuilen, samenwerken en communicatie.

Bij alle trainingen streven we ernaar dat bewustwording zorgt voor meer autonomie. Dit kan onder meer door tegenstellingen binnen de persoonlijkheid te verenigen. Van nature roept verandering in eerste instantie bij ieder mens weerstand op. Deze weerstand is ondermeer te herkennen aan vechtgedrag, ontkennen, verdringen en vermijden. Binnen de training geven we ruimte aan deze gevoelens en gedachtes. Van daaruit leggen we verbanden met oude patronen uit het verleden. Herkennen, erkennen en toelaten van deze patronen is de basis om van ‘slachtoffer / dader’ naar ‘deelnemer’ te gaan.

Driehoek_landscape2

Deze bewustwording en dit inzicht in de eigen biografie geven de ik-sterkte die nodig is om in toekomstige situaties keuzes te kunnen maken. Keuzes die dicht bij jezelf liggen. Dit maakt dat je een duurzame verandering kunt inzetten. Je werkt meer vanuit jezelf en dichterbij zichzelf. De werkelijkheid verandert niet, maar de de beleving – de manier waarop je met de werkelijkheid omgaat.

Resultaten
Na de training voel je je energieker; je gaat van overleven naar leven. Je bent zelfbewuster en autonomer. Je kent je kwaliteiten en valkuilen (en die van collega’s!) en kunt daardoor meer vanuit je talenten werken. Doordat collega’s zichzelf en elkaar tijdens de training beter leren kennen, ontstaat meer begrip. Een gevoel van onderlinge verbondenheid verbetert de samenwerking en communicatie. Voor hulpverleners is het mogelijk om SJK-punten te krijgen na afloop van een training.

 

 

 

Biografie in Beeld
Biografie in beeld is een trainingsbureau. Onze trainingen zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en ons startpunt is altijd de eigen biografie.

Iedere training is op maat gemaakt, maar de basis is telkens hetzelfde. We begeleiden deelnemers bij het in beeld brengen van hun eigen biografie. Met onder meer foto's, archetypes, interviews en andere opdrachten maken we een reis langs heden & verleden en kijken van daaruit naar de toekomst. Van die reis maken we een professionele film.

Iedere training geeft reflectie op en bewustwording over wie je werkelijk bent. Na afloop ervaar je meer energie, levenslust en kracht om de dingen te doen waar je goed in bent.
Contactgegevens
Biografie in Beeld

Petra Spreij, 06 - 28 24 73 35
Gerdien vd Stoel, 06 - 28 42 67 01

info@biografieinbeeld.nl
Contact

Bedankt voor uw bericht, u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord!