Visie

Mandray_headerJung_header_pijp Jung_Header_quoteSCHADUW2_header

De basis van Biografie in Beeld is ‘worden wie je bent’. We streven er in onze trainingen naar dat ieder mens de persoon kan worden wie hij in wezen is en kan doen wat bij hem past. De training is een middel om deelnemers op een vernieuwende, maar professionele wijze te begeleiden bij deze individuele ontwikkeling.

’t Onbewuste integreren

Onze visie is gebaseerd op de filosofische en analytisch psychologische ideeën van C.G. Jung. Hij was een van de grondleggers van de psychoanalyse. Voortbordurend op Freud gaat Jung er onder meer vanuit dat het onbewuste van de psyche in het bewuste leven moet worden geïntegreerd. 

Analytische therapie heeft als uitgangspunt dat echte verandering berust op innerlijke harmonie tussen belevings- en buitenwereld.

Meer energie
Niet alleen verdrongen ervaringen spelen daarbij een belangrijke rol. Ook het waartoe van de ervaringen en de klachten komt bij analytische therapie aan bod.

Integratie van ‘het onbewuste’ in het bewuste leven maakt een vorm van psychisch functioneren mogelijk die niet alleen gezonder is, maar ook meer energie geeft omdat het goed overeenstemt met de eigen persoonlijkheid.

De visie van Jung verschilt van de meeste therapeutische scholen; die zijn gericht op aanpassing van het maatschappelijk functioneren van cliënten en gaan er daarbij vanuit dat inzicht in de eigen problematiek, verandering van gedragspatronen en het opheffen van weerstanden tot persoonlijke harmonie leiden.

Jung richt zich niet op maatschappelijke aanpassing, maar zet de mens centraal. Jung gaat er vanuit dat de beleving van de buitenwereld een afspiegeling is van wat in onze binnenwereld leeft. De mens moet toch minstens in harmonie met zichzelf zijn om als evenwichtig mens in de samenleving te kunnen functioneren.

Biografie in Beeld
Biografie in beeld is een trainingsbureau. Onze trainingen zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en ons startpunt is altijd de eigen biografie.

Iedere training is op maat gemaakt, maar de basis is telkens hetzelfde. We begeleiden deelnemers bij het in beeld brengen van hun eigen biografie. Met onder meer foto's, archetypes, interviews en andere opdrachten maken we een reis langs heden & verleden en kijken van daaruit naar de toekomst. Van die reis maken we een professionele film.

Iedere training geeft reflectie op en bewustwording over wie je werkelijk bent. Na afloop ervaar je meer energie, levenslust en kracht om de dingen te doen waar je goed in bent.
Contactgegevens
Biografie in Beeld

Petra Spreij, 06 - 28 24 73 35
Gerdien vd Stoel, 06 - 28 42 67 01

info@biografieinbeeld.nl
Contact

Bedankt voor uw bericht, u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord!